Ihr Warenkorb
Keine Artikel in Ihrem Warenkorb

Haftungsausschluss

Haftungsausschluss für goodwaybenelux.nl

Goodway Benelux B.V., hierna te noemen, verleent u hierbij toegang tot goodwaybenelux.nl en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. Goodway Benelux B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Goodway Benelux B.V. spant zich in om de inhoud van goodwaybenelux.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en / of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en / of onjuist is. 

De op goodwaybenelux.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Goodway Benelux B.V..

In het bijzonder zijn alle prijzen op goodwaybenelux.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op goodwaybenelux.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Goodway Benelux B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Goodway Benelux B.V..

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Goodway Benelux B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

 

Sonstiges

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Disclaimer voor goodwaybenelux.nl
Goodway Benelux B.V., hierna te noemen, verleent u hierbij toegang tot goodwaybenelux.nl en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. Goodway Benelux B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Goodway Benelux B.V. spant zich in om de inhoud van goodwaybenelux.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en / of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en / of onjuist is.

De op goodwaybenelux.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Goodway Benelux B.V..

In het bijzonder zijn alle prijzen op goodwaybenelux.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op goodwaybenelux.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Goodway Benelux B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Goodway Benelux B.V..

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Goodway Benelux B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.